Actievoorwaarden

Actievoorwaarden NLpremie
Winacties worden uitgeschreven door NLpremie, onderdeel van Faas Assurantiën, gevestigd te Lisserbroek. Op winacties zijn onze actievoorwaarden van toepassing.

 A.    Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door NLpremie georganiseerde actie “Win de NLpremie loopauto”;
2. De actie heeft als doel om een loopauto voorzien van NLpremie stickers te vergeven onder de deelnemers van de actie;
3. De actie loopt van maandag 13 mei 2019 t/m maandag 4 juni 2019;
4. NLpremie behoudt zicht het recht te allen tijde zonder opgaaf de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op deze pagina worden geplaatst, voorzien van een datum
5. NLpremie en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

B.    Deelname
6. Deelname aan de actie houdt in dat men akkoord gaat met de actievoorwaarden van NLpremie
7. Deelname aan de actie is gratis en staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Medewerkers van NLpremie zijn uitgezonderd van de actie.
8. Wanneer men deelneemt aan een actie van NLpremie, verwerkt NLpremie de door de deelnemer opgegeven contactgegevens om de deelname aan de actie te kunnen registreren en te bevestigen. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van NLpremie en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden gedurende een periode van 2 maanden bewaard en daarna verwijderd.
9. Deelnemer aan de actie is een ieder die in de actieperiode aangeeft mee te willen doen aan de winactie van NLpremie en zijn of haar naam en e-mailadres in het actieformulier heeft ingevuld.
10. Alle inzendingen door middel van het aanmeldformulier worden eigendom van NLpremie.
11. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie;

C.    Prijzen
12. De prijs betreft een retro loopauto voorzien van NLpremie stickers;
13. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze;
14.  De naam van de winnaar zal vermeld worden op de Facebookpagina www.facebook.com/nlpremie, het Instagramaccount van NLpremie en het Twitteraccount van NLpremie. Tevens zal de winnaar per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres;
15.  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
16.  De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
17.  De prijs wordt overhandigd aan de winnaar op het kantoor van NLpremie te Lisserbroek.
18.  Reiskosten die gemaakt worden om de prijs in ontvangst te nemen, worden niet vergoed;

D.    Aansprakelijkheid
18.  NLpremie is niet aansprakelijk voor gebreken in/aan de trapauto, nog voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de trapauto. NLpremie verstrekt geen garantie op de trapauto.
19.  NLpremie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.

E.    Slotbepalingen
20.  Alle auteursrechten op de inhoud van deze site komen toe aan NLpremie;
21.  Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met NLpremie te Lisserbroek, 085 - 047 75 47 of info@nlpremie.nl. Je ontvangt binnen 7 dagen na ontvangst via e-mail een reactie.
22.  Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Lisse, vrijdag 10 mei 2019. 

Doe mee en win deze te gekke NL premie loopauto!
Contact

Heereweg 331
2161 BL Lisse
Nederland